• 5
Ticaret Teklifi
Distribütör ne demek? Elektronik sözleşme İşbirliği kuralları
Ana sayfa Ticaret Teklifi İşbirliği kuralları

Distribütör çalışma kurallarıEtik kurallar


Vision distribütörünün hak ve yükümlülükleri

İşbu bölümde belirtilen kurallar — her distribütörün uyması gereken ahlak ve davranış normlarıdır. Bu kurallar, distribütörlerin birbirleri ile ilişkilerini, yükümlülüklerini ve haklarını ve aynı zamanda Distribütör ve Şirket arasındaki ilişkiyi belirlemektedir. Kuralların amacı — her bir distribütörün hakkını koruyarak, ticaretteki hareketlerini sınırlandırmadan bir iletişim sisteminin oluşturulmasıdır.

 1. Distribütör, distribütörler arasında işbirliği yapma ruhunda ve etik prensiplerine uygun şekilde davranarak, şirketin namını ve şöhretini korumakla yükümlüdür.
 2. Vision Şirketinin ana faaliyeti— Mükemmel Sağlık Tercihi, halk sağlığını koruma ve sağlıklı yaşam kültürünü teşvik etme, çocuklar ve yetişkinlerde yanlış yaşam tarzından dolayı meydana gelen rahatsızlıkların önlenmesini sağlamaktır.
 3. Distribütör burada veya Vision şirketinin resmi temsilciliklerinde yer alan ürün ve hizmet açıklamaları hakkında kendince yorum yapamaz.
 4. Distribütör, Şirket kuralları ve diğer resmi ofislerde uygun şekilde “Vision” şirketi ürünlerinin reklâmını yapabilir.
 5. Distribütörün, teşvik faaliyetlerinde bulunurken, şirket resmi belgelerinde belirtilen gelir sağlama yöntemlerinden farklı yöntemleri önermesi yasaktır.
 6. Tüm distribütörler Şirket ile imzaladıkları sözleşme maddelerine kesinlikle uyacaklardır.
 7. Her distribütör, Şirketin tüm diğer distribütörleri ile doğru iletişim içinde olmalıdır.
 8. Distribütörler etik ve ahlak kurallarının dışına çıkmadan, herhangi bir yasa dışı faaliyeti tespit ettiğinde, derhal bu durum hakkında Şirketin diğer distribütörlerine bilgi verecektir.
 9. Distribütörler faaliyetlerini yürütürken, faaliyetlerinin yasalara uygun olmasına ve Vision şirketinin ve distribütörlerinin nam ve şöhretine hiç bir şekilde zarar getirmemeye dikkat edeceklerdir.

1. Profesyonel yönetim
Distribütörler faaliyetlerini etik ve ahlak kurallarına ve Şirket distribütörlerinin nam ve şöhretini iyi yönde etkileyecek, şirket prensiplerine uygun şekilde yürüteceklerdir. Distribütörlerin davranışları Şirket prestijini kötü yönde etkilememeli ve diğer distribütörlerin faaliyetlerinde olumsuz sonuçlar yaratmamalıdır. Distribütörler, irtibat kuracakları kişilere karşı ve faaliyetleri süresince herkese kibar ve saygılı şekilde yaklaşmalıdır. Her distribütör, Vision şirketinin nam ve şöhretinin korunmasından şahsen sorumludur. Şirket, distribütörün samimiyeti, dürüstlüğü ve sorumluluklarını profesyonelce yerine getirebileceğine inanarak ve kendi tarafından da aynı şekilde davranmayı taahhüt ederek distribütör ile sözleşme imzalayacaktır.

2. VİP pazarlama sunumu
Distribütörler, Vision şirketinin potansiyel distribütörlerine Vision faaliyetlerini, pazarlama planı çerçevesinde objektif şekilde sunmalılar. Sözleşme imzalamadan önce sponsor, Vision kitapçıklarında yer alan tüm bilgileri adaya detaylı şekilde anlatacaktır.

Adayı, Vision ve Pazarlama Plan sunumuna davet ederken Distribütör aşağıdaki hususları anlatmalıdır:
— Distribütör, serbest çalışan bir işadamıdır (işkadını);
— Sunum, tanıtım amaçlı düzenlenen ve katılımcılardan hiç bir yükümlülük talep etmeyen bir görüşmedir;
— Sunum, müşteri talebini öğrenmek amacıyla düzenlenen bir faaliyet değildir;
— Sunum, Şirket faaliyetleri ve imkânlarının anlatılmasıdır.

Distribütörler, ulaştıkları yaşam tarzını ve elde ettikleri kazançları, “Vision” şirketi ile yaptıkları başarılı faaliyetin sonucu olarak anlatabilirler. Örneğin turistik geziler, araba, gayrimenkul satın alınması vb. hakkında bilgi verme.

3. Olası kazanç örneği
VIP Pazarlama planı sunumu esnasında, İşbu kurallarda ve Vision şirketinin diğer resmi belgelerinde belirtilen yöntemler dışında başka bir yola gidilerek kesinlikle şahsi gelirlerinin artırılmasının mümkün olmadığı anlatılmalıdır. Distribütör, tüm adaylara faaliyetlerinde elde edecekleri başarının sadece gösterdikleri çabaya bağlı olduğunu açıkça anlatmalıdır. Distribütör, sunum başlangıcında, tüm örneklerin sadece VIP Pazarlama Planının tanıtımı amacıyla konduğu hakkında adaylara bilgi verme hakkına sahiptir. Distribütör olası gelir miktarını abartmamalı ve faaliyetin kesinlikle başarılı olacağını garanti etmemelidir. Örnekler sadece VIP Pazarlama Planının nasıl çalıştığını daha kolay anlatmak amacıyla verilebilir. Distribütör gelir hakkındaki bilgilerin sadece anlatmak amacıyla verildiğini vurgulamalıdır.

4. Aylık alım miktarı
Her distribütör, Vision şirketi tarafından belirlenen miktarda, aktif distribütör derecesine sahip olmak ve eğer en az bir distribütöre sponsorluk ediyorsa komisyon ücreti almaya hak kazanmak amacıyla aylık minimal sipariş verme hakkına sahiptir.

5. Uluslar arası sponsorluk
VISION — uluslararası çapta faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirketin birçok ülkede distribütörlük ağı mevcuttur. Vision’un yurtdışındaki faaliyetlerinin ne kadar aktif şekilde yürütüldüğüne bağlı olarak, her distribütör prestijli uluslararası çalışmaya katılma imkanına sahip olacaktır. Aşağıda belirtilen şartlara uygun nitelikteki distribütör Vision ticari temsilciliklerinin veya şirket ağ pazarlaması programını uygulayan anlaşmalı şirketin bulunduğu istediği ülkede çalışmasını sürdürebilir. Bu durumda, distribütör faaliyetlerini bulunduğu ülkenin yasalarına uygun şekilde yürütecektir.

6. Distribütör Vision Şirketinin personeli değildir
DİSTRİBÜTÖR — Şirketten bağımsız olarak hareket eden, serbest ticari faaliyet yürüten işadamı veya iş kadınıdır. Distribütör Vision şirketinin çalışanı veya personeli değildir ve şirketin kadrolu personeli olduklarını iddia edemezler. Buna bağlı olarak distribütörlerin kendi kartvizitlerinde veya diğer belgelerde Vision şirketinin çalışanı olduklarını belirtmeye hakları yoktur. Distribütör, yalnızca kendi faaliyetinin geliştirilmesine ilişkin yükümlülük ve masraflardan sorumludur. Şirket, distribütörlerin yükümlülüklerinden sorumlu tutulamaz ve distribütörler de aynı şekilde şirket yükümlülüklerinden sorumlu tutulamazlar.

7. Sponsorluk
Distribütör, kendi grubunun faaliyetini aktif şekilde yönetmekle birlikte onlara gerekli desteği sağlayacaktır. Sponsor olarak sizin göreviniz - distribütörlerinizi en iyi şekilde hazırlamaktır, çünkü onların ticareti sizin ticaretinizin bir parçasıdır. Bir taraftan sponsor, kendi grubunun faaliyetini doğrudan kontrol eder, diğer taraftan ise kendi distribütörlerine kendi faaliyetlerini kurmaları için gerekli desteği sağlar. Sponsor, distribütörleri ile sürekli irtibat halinde olabilmek için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Çünkü sponsor kendi distribütörlerinin işbu tüzükte belirtilen kurallara uygun şekilde hareket etmelerinden şahsen sorumludur. Sponsor, kendi distribütörlerine telefonla veya posta yoluyla çeşitli talimatlar verebilir. Sponsor, Şirketin sunduğu ürünlerde yapılan her değişiklik veya yenilikleri kendi grubuna anlatmalı ve grubundaki tüm distribütörlerin bu yenilikler hakkında yeterli bilgiye sahip olduğundan emin olmalıdır. Sponsor, kendi grubunu organize edemediği ya da uygun şekilde yönetemediği takdirde, başka bir distribütörden bu konuda yardım isteyebilir.

8. Kitle iletişim araçlarını kullanarak yapılacak yayınlar, reklâmlar, ticari marka isimleri ve telif haklarının kullanılması
Distribütörler, şirketin onayı olmadan Vision firma ismi, logosu ticari marka işaretlerini içeren herhangi bir malzemeyi tanıtımını yapamazlar veya kullanamazlar. Vision şirketi distribütörleri, toplu iletişim araçları kullanarak reklam faaliyetlerini gerçekleştirirken, Vision Yönetim Kurulu tarafından onaylanan “Vision International People Group distribütörlerinin kitle iletişim araçları ile gerçekleştirecekleri reklam prosedürleri ” yönergesine uygun şekilde hareket edeceklerdir.
Belirtilen kurallar, distribütörlerin reklâm amacıyla kullanmayı düşündükleri broşür, kitapçık, kitap ve diğer basım- yayım malzemeleri içinde geçerlidir.

Şirket unvanı ve ticari işaretler Şirketin mülkiyeti olup, şirket ürünlerinin piyasaya çıkan diğer firma ürünlerinden ayırt edilmesini sağlar. Bu yüzden, şirketin ticari marka işaretleri, tüketiciye sahte ürün sunulmasını önlemek amacıyla sağlam şekilde korunmalıdır.

Vision şirketi ürünleri piyasada çok büyük talep görmektedir. Bu yüzden diğer şirketler, telif hakkı Vision International People Group’a ait ticari marka işaretlerini kullanarak benzer ürünleri piyasaya sürme çabasında bulunabilirler. Yürürlükteki yasalara dayanarak, Vision kendi amblem, etiket, ticari marka işaretlerini üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasını önlemektedir.
Şirket ismi veya logosu kanunsuz şekilde kullanıldığı zaman bu şirkete önemli miktarda manevi ve maddi zarar vermektedir. Bu sebepten Vision, Şirketin yazılı izin olmaksızın şirket ismi, amblemi, logosu, ticari işareti ve herhangi bir diğer sembolünü, hatta kendi distribütörleri tarafından herhangi bir amaç için kullanılmasını yasaklar.

Distribütörün şirket ismi veya ticari işaretlerini yanlış veya kanunsuz şekilde kullanılmasından şüphe edildiği takdirde, bu konunun incelenmesi için, distribütörden sattığı ürünlerin örneklerini Şirkete göndermesi talep edilir. Vision International People Group şirket unvanı veya ticari marka işaretleri basım yayım, audiovisual şekildeki genel tanıtım ve reklâm amacıyla kullanıldığında, Şirket çıkarları doğrultusunda hareket edilmelidir. Az önce yukarda belirtildiği gibi, Şirket ismi ve ticari marka işaretleri üçüncü şahısların kanunsuz kullanımlarına karşı korunmalıdır. Kuralların bu bölümünde, Vision International People Group şirket ismi ve ticari marka işaretlerinin şirket distribütörleri tarafından nasıl yasal şekilde kullanılacağı hakkındaki bilgiler yer almaktadır.

Şirket kurumsal kimliğini korumak için, sadece Şirket ya da şirketin yetkili temsilcileri şirket antetli kâğıtları, zarfları, kartvizitler ve şirket ismi ve logosunun yer aldığı diğer dokümanların örneklerini belirleyebilirler. Kartvizitler, yazışma ve diğer dokümantasyon için kullanılacak antetli kâğıtlarda sadece aşağıdaki bilgiler yer alabilir:
— Vision International People Group, şirket unvanından sonra “bağımsız distribütörü” kelimesi eklenecektir;
— İsminiz, adresiniz ve telefon numaralarınız.

Herhangi bir örneğin değişmesi durumunda Vision, derhal durum hakkında distribütörlerine bilgi verecektir. Yürürlükteki yasalara göre, herhangi bir reklâmda sözlü veya yazılı olarak tıbbı açıklama yapmak, Vision ürünlerinin tedavi edici özelliğe sahip olduğunu iddia edici türdeki sözlü veya yazılı cümleleri yayınlamak yasaktır.

Vision şirketi ürünleri ile ilgili yanlış bilgiler sunmak yasaktır. Ürün hakkındaki tüm tanımlamalar, Şirket tarafından yayımlanan basılı materyallerde yazılı tanımlamalar ve ürün özelliklerine uygun olmalıdır. Vision şirketi ürünlerini perakende satış noktalarında, kuaförlerde, güzellik salonlarında ve eczanelerde satılması veya tanıtılması yasaktır.

Tescilli şirket unvanı, ticari marka işaretlerini veya telif hakkı ile korunan diğer materyallerin kullanma kurallarında belirtilen kurallara aykırı şekilde hareket eden distribütörlere aşağıdaki cezalar uygulanabilir:
— Vision şirketi ismi ve firma işaretlerini kullanma hakkının geri alınması;
— Vision firması işaretleri ve logolarını sorumsuzca kullandığından dolayı tazminat talep edilmesi;
— Vision ile yaptığı sözleşmenin feshedilmesi.

Distribütör, resmi makamlar tarafından yapılan veya yapılacak tüm olası ihtar ve uyarılar hakkında derhal çalıştığı ülkede bulunan Vision şirketi temsilciliğine bilgi verecektir.

9. Diğer MLM Şirketlerde faaliyet gösterme
Distribütör faaliyetlerini işbu tüzükte belirtilen geçerli kurallar çerçevesinde yürütmelidir. Distribütör faaliyetini gerçekleştirirken, kendi faaliyetini belirleyen sosyal norm kurallarına kesinlikle bağlı kalacaktır,
İşbu sözleşme geçerli olduğu sürece, distribütör, Vision şirketindeki faaliyetine engel olacak veya rekabet edecek diğer bir faaliyette bulunamaz. Bu hususta – ağ pazarlaması yöntemiyle ürünlerini satan diğer firmaların ürünlerini tanıtamaz veya satamaz. Distribütör, herhangi bir yasal olmayan ticari faaliyette bulunamaz. İşbu tüzük hükümlerine göre, Şirket, piyasada yalnızca Vision şirketi ürünlerini satışını yapan ve imkânlarını tanıtan, dürüst şirket distribütörlerinin piyasada faaliyet yürütmelerine destek verecektir. Distribütör:
— ağ pazarlaması yöntemi ile satış yapan diğer bir şirkette paralel faaliyet göstermek;
— diğer distribütörleri başka şirkete ait videokaset ve basım materyallerini dağıtmalarına teşvik;
— Şirket ve şirket liderlerini itibardan düşürme çabasında bulunmak;
— distribütörlük ağını bozmak,
gibi şirket kurallarına aykırı ve yanlış davranışlarda bulunduğu takdirde. Şirket yukarda belirtilen yanlışlardan dolayı distribütör ile imzaladığı sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme veya o distribütörün faaliyetlerini belirli bir süre için durdurma hakkını saklı tutar. (Şirket kararına bağlı).

10. Sponsor değişimi
Potansiyel distribütör, Şirket distribütörleri arasından kendi sponsorunu seçecektir. Aday, Vision ile sözleşme imzalamadan önce kendine sponsor seçebilir. Faaliyeti boyunca distribütör sponsorunu değiştiremez.

11. Sözleşmenin devredilmesi
Distribütör Vision ile imzaladığı sözleşmesini, henüz şirket distribütörü olmayan yakın akrabalarına (eşi, çocukları ve ebeveynlerine) devredebilir. Bu durumda Distribütör talebini şirkete yazılı dilekçesini imzalamış olduğu sözleşmenin sureti ile birlikte iletecektir. Distribütör, dilekçesinde, sözleşme üzerindeki tüm haklarını başka bir kişiye devretme isteğini belirtecektir. Dilekçeye, sözleşmeyi devir alacak kişinin pasaportunun fotokopisi ve sözleşmeyi devralmaya rızası ilave edilecektir. Şirket, sunulan belgeleri inceledikten sonra kararını distribütöre bildirecektir. Sözleşme yakın akrabalardan birine devredildiğinde, sadece distribütörün hakları değil belki sorumlulukları da devredilecektir. Sözleşmeyi akrabalara devrettikten en az 1 yıl sonra distribütör şirket ile yeniden sözleşme imzalayabilir.

12. Distribütör faaliyetinin sona ermesi
Distribütör, Şirkete yazılı bildirge göndererek faaliyetini sona erdirebilir. Faaliyetini sona erdirirken distribütör, Vision şirketi faaliyetine ilişkin tüm haklarını, indirmelerden yararlanma imkanını ve avantajlarını kaybedecektir. Distribütör şirket komisyonuna dilekçe göndererek isteğini bildirecektir. Dilekçe ile birlikte distribütör şirket ile imzalamış olduğu sözleşmenin sureti ve pasaportunun fotokopisini şirkete takdim edecektir. Şirket yetkilileri, dilekçe verenin kimliğini ve isteğini kontrol ederken başvuru sahibinin bizzat şirkete gelmesi veya sözleşmeyi feshetmek isteyen kişinin noter onaylı vekâletnamesi talep edilir. Şirket kurallarına göre diğer bir distribütörün sözleşmesini feshetme kesinlikle yasaktır. Bu kuralın ihlali hakkındaki bilgi şirkete ulaştığında, şirket ilgili distribütöre ceza uygulama hakkına sahiptir. Sözleşme feshedildikten sonra distribütör, şirket ismi, logosu ve sembollerini kullanmayı hemen durduracaktır. Sözleşme feshedildikten sonra distribütör, en az 1 yıl sonra şirket ile yeniden sözleşme imzalayabilir.

13. Aile sözleşmesi
Karı-koca ayrı-ayrı sözleşme imzalayamazlar. Karı- koca tek bir aile sözleşmesi imzalamakla yükümlüdür. Bu durumda sözleşmede, çiftlerden biri imzalanacak sözleşmenin asil sahibi, ikincisi ise ortak sıfatında anılacaktır. Daha evvel Vision şirket ile ayrı ayrı sözleşme imzalayan ve sonra aralarında evlenmeyi kararlaştıran çiftler, kendi yapılarını oluşturarak sahip oldukları sözleşmeyi saklı tutabilirler. Çiftlerin resmi boşanması söz konusu olduğunda, sözleşmede ortak sıfatında anılan taraf, aynı sponsor altında şirket ile yeni bir sözleşme yapma hakkına sahip olacaktır. Şirket, buna benzer durumları bireysel olarak değerlendirmektedir. Distribütör yalnızca resmi nikâhlı eşini aile sözleşmesinde ortak olarak kaydettirebilir.

14. Sözleşmenin yenilenmesi
Her yeni distribütör şirket ile yalnız bir sözleşme imzalama hakkına sahiptir. Şirket etik kurallarına göre distribütör, birinci sözleşmesi yürürlükte iken şirket ile ikinci bir sözleşme imzalayamaz. Distribütörün, şirket ile ikinci bir sözleşme imzaladığı ve bu sözleşme altında potansiyel distribütörlere sponsorluk ettiği tespit edildiğinde Şirket, aşağıdaki cezaları uygulayabilir:
— ikinci sözleşmeyi feshedebilir;
— iki sözleşmeyi birinci sözleşme altında birleştirerek ikinci sözleşme ile yapılan satışlar ve toplanan grubu birinci sözleşmeye devredebilir.
— yeniden sözleşme imzalayan sponsorun sözleşmesini bir ile birkaç ay arasında dondurma kararı alabilir;
— yeniden sözleşme imzalayan distribütörün sözleşmesini bir ile birkaç ay arasında dondurma kararı alabilir;

15. Distribütör ve müşteri
Şirket distribütörünün en önemli görevi - şirketin ana değerlerinden olan Mükemmel Sağlık Tercihi felsefesini, halk sağlığını koruma ve sağlıklı yaşam kültürünü teşvik etmek, çocuklar ve yetişkinlerde yanlış yaşam tarzından dolayı meydana gelen problemlerin önlenmesi amacıyla hizmet vermek.

Şirket felsefesi, ideolojisi ve sağlık konularında bilgiler içeren materyalleri (basılı materyaller, tanıtım audio - videokasetleri, CD’ler) dağıtmak, gıda maddelerine ilave edilecek aktif biyolojik gıda katkısı ürünleri, kozmetik ve insan sağlığını iyileşmesine katkı sağlayan diğer ürünlerin tanıtımını yapmak. Distribütör, net ve kibar bir hitap tarzına sahip olmalıdır. Tüm ürün tanıtımlarında, distribütör ürün kullanım talimatları ve uyarılarında ve Şirket tarafından basılan ilave tanıtım materyallerinde yer alan bilgilere uygun, tam ve doğru bilgiler sunmalıdır. Müşteri tıbbi tedavi görüyorsa, distribütörün, hastaya beslenme sistemini değiştirmesi gerektiğini önermeden önce doktoruna danışması gerektiğini söylemesi tavsiye edilir.

16. Düzeltme tedbirleri
Şirket kurallarının ihlal edildiği hakkında bilgisi olan distribütör, mutlaka kuralı ihlal eden distribütöre durumu söyleyerek onun bu davranışını yanlış olduğunu ona anlatmalıdır. Kuralları ihlal eden kişiye, bu kuralların amacının anlatılması gerekir. İhlallerin birçoğunun kuralları yanlış anlamaktan meydana geldiği tespit edilmiştir. Çoğu kez sakin bir görüşme ile olayların açıklığa kavuşması sorunu çözmektedir. Kuralı ihlal eden distribütör hatasını anlayıp, bundan sonra kurallara uygun şekilde faaliyet sürdürmeyi kabul ediyorsa, bu ihlal konusu hakkında şirkete bilgi vermeye gerek yoktur. Kuralları ihlal eden distribütör, halen kurallara uygun şekilde çalışmaktan kaçınıyorsa, distribütör ilgili formu doldurarak söz konusu durum hakkında Şirkete bilgi gönderecektir. Şirkete yalan ve yanlış bilgi vermek, şirketin ahlak ve etik kurallarına aykırı olup, cezaya tabidir. Şirkete bu tür bir yazı ulaştığında, tüm taraflardan haklı olduklarını ispatlayan deliller ve yazılı dilekçe sunmaları talep edilir.
Şirket, distribütörlere her türlü imkân ve fırsatlar sunmaktadır, ancak şirket, distribütör tarafından ahlak ve etik kuralların ihlal edildiğini tespit ederse aşağıdaki cezaları uygulama hakkına sahiptir:
— Distribütör faaliyetine belirli bir süre ara verme (şirket kararına bağlı). Bu süre içerisinde distribütör, faaliyeti ile ilgili ona tanınan tüm avantajlardan yararlanma hakkını kaybedecektir. Yeni distribütörlere sponsorluk edemez. Distribütör, ürün satın alma ve komisyon ücreti alma hakkını kaybeder. Şirket bu distribütöre, şirket ahlak ve etik kurallarını bozduğuna dair bir bildirge gönderecektir. Distribütör, bildirgeyi teslim aldığı günden itibaren 10 gün içerisinde şirket ile irtibata geçerek durumu açıklığa kavuşturmalıdır.
— Şirket hiçbir tazminat hakkı olmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesheder. Şirket, distribütörün en son güncellenen resmi belgesindeki tebligat adresine posta yolu ile yazılı bildirge göndererek sözleşmenin feshedildiğini bildirecektir. , Sözleşme yazılı bildirgede belirtilen tarihten itibaren feshedilmiş sayılacaktır. Sözleşmenin feshedilmesinin nedenleri bu bildirgede açıklanacaktır.
KİA(Kitle İletişim Araçları) çalışma yönetmeliği

Vision International People Group şirket distribütörleri tarafından Kitle İletişim Araçları kullanılarak yürütülecek reklam faaliyetleri hakkında yönetmelik

İşbu yönetmelik, şirket distribütörleri tarafından kitle iletişim araçları kullanılarak ürün satışlarını artırmak ve distribütörlük ağının daha da genişlemesini sağlamak amacıyla yürütülen reklam faaliyetlerini kontrol etmek maksadıyla hazırlanmıştır. Yönetmelik, tüketicilere ürün hakkında yanlış ve eksik bilgi verilmesini önlemek ve Vision International People Group (bundan böyle “Şirket”) distribütörleri arasındaki rekabeti takdir etmek gibi amaçlara hizmet edecektir. İşbu yönetmelik hükümleri Şirketin tüm distribütörleri için zorunludur. Şirket, aşağıda belirtilen kuralları değiştirme hakkını saklı tutar. Şirket belirtilen kurallarda herhangi bir değişiklik yapıldığında derhal distribütörlere mektup göndererek değişiklik hakkında bilgi verecektir.

 1. İşbu Yönetmelikte belirtilen kitle iletişim araçları tanımlaması altında periyodik olarak yayımlanan basım yayım materyalleri (gazete, dergi, bilimsel dergi, bülten vb) ve periyodik olarak (en az yılda bir defa) belirsiz sayıda insanlara bilgi ileten televizyon kanalları, radyo kanalları, uluslararası bilgisayar ağındaki (internet) web portalı düşünülmüştür.
 2. Şirket Distribütörü reklam faaliyetleri tanımlaması altında distribütör veya onun talebi üzerine üçüncü kişi tarafından şirket ile işbirliği yapma yolları, şirket ürünleri ve temin etme yöntemleri hakkında kitle iletişim araçları kullanarak topluma bilgi verilmesi olarak düşünülmüştür.
 3. Distribütör kendi istekleri doğrultusunda ve işbu yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen şartlara uygun halde hareket ederek aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirebilir: 
  - Kendisi için en uygun olduğunu düşündüğü her türlü reklam faaliyetinde bulunmak; 
  - Kendisi için en uygun olduğunu düşündüğü her türlü reklam faaliyetinde bulunmak; 
  - Reklam materyallerinde Şirket ürünlerinin tescilli ticari isimlerini kullanmak; 
  - Reklam materyallerinde Şirket kitle iletişim araçlarında (“People of Planet” kurumsal dergi ve şirketin www.vipgroup.net web sayfasında) yer alan bilgileri kullanmak. Ancak bu bilgileri kullanırken mutlaka bu kitle iletişim araçlarına yönlendirme yapılmalıdır; 
  - Şirket tarafından daha önce onaylanan reklam materyallerinin örneklerini, işbu yönetmelikte belirtilen kurallara uygun şekilde kullanmak; 
  - reklam materyallerinde Şirket ticari marka işaretlerini kullanmak.
 4. Distribütör: 
  - Reklam materyallerinde Şirket ürünleri hakkında yanlış veya eksik bilgiler kullanamaz; 
  - Reklam materyallerinde distribütörlük faaliyetlerinden elde edilecek olası gelir miktarını abartarak veya herkesin bu işten kesin gelir sağlayacağını garanti ederek veya distribütörlerin gelir sağlamak için hiçbir çaba harcamadıklarını iddia ederek tüketicileri yanlışa sürükleyecek yalan ve eksik bilgiler kullanamaz; 
  - Reklam materyallerinde Şirket ya da diğer distribütörler hakkındaki gizli bilgileri kullanamaz; 
  - Diğer distribütörlere veya Şirketin tümüne zarar verebilecek reklam materyalleri hazırlayamaz.
 5. Distribütör, işbu yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen durum dışında sadece Şirketin yazılı onayını aldıktan sonra hazırladığı reklam materyallerini kitle iletişim araçları kullanarak yayınlayabilir.
 6. Kitle iletişim araçlarında reklam yayınlamak üzere izin temin edebilmek için Reklam materyalini yayınlayacak kitle iletişim araçlarının kayıtlı bulunduğu ülkede faaliyet gösteren DRD (Distribution Relations Division) departmanına yazılı dilekçe ile müracaat etmesi gerekir; Distribütör sunacağı dilekçesinde, kullanacağı kitle iletişim araçlarının isimleri, yaklaşık yayım süresi, televizyon veya radyoda yayınlanma süresi, internette yayınlanma süresi hakkındaki bilgileri belirtecektir. Başvuru bizzat distribütörün kendisi tarafından olduğu gibi, onun adına diğer bir distribütör tarafından veya posta (faks) ya da internetten de yapılabilir. Distribütör aşağıdaki belgeleri dilekçesi ile birlikte sunacaktır: 
  - Yayımlamayı düşündüğü reklam, ilanının veya makalenin tam metni; 
  - Yayınlamayı düşündüğü reklam materyalini içeren audio ya da video kaset; 
  - Uluslararası bilgisayar ağında (internet) yayınlamayı düşündüğü reklamın tam içeriği ve ilgili web sitesi adresi.
 7. Distribütörlük departmanı, dilekçeyi bağlı olduğu ülkenin Hukuk departmanına gönderecektir. Hukuk departmanı gönderilen reklam materyalini, şirket resmi belgeleri, ürün hakkındaki bilgiler, ve Şirket tarafından yayımlanan reklam materyalleri ile karşılaştırarak uygunluğunu tespit edecektir.
  Gerek görüldüğünde Hukuk Departmanı, distribütör tarafından Şirket onayına sunulan reklam metninde gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Şirket eksperleri tarafından şirket materyali üzerinde yapılacak değişiklik, düzeltme ve ilaveler ve aynı reklam materyaline ilişkin tavsiyeler distribütör tarafından mutlaka dikkate alınmalıdır. Hukuk Departmanı distribütöre, DRD Departmanı vasıtasıyla yazılı cevap gönderecektir.
 8. Kitle iletişim araçlarında reklam materyalini yayınlamak için şirketten gerekli ruhsatı temin eden Distribütör, reklam materyali üzerinde tüm talep edilen değişiklikleri yaparak sonra bu izinde belirtildiği şekilde yayınlamaktan sorumludur.
 9. Reklam materyali, Şirketin ulusal bölümleri tarafından onaylanan ilanlarla sınırlıysa, Distribütör materyallerini Şirket iznini almadan da yayınlayabilir.
 10. İşbu Yönetmelikte belirtilen Kurallar, broşür, kitapçık, kitap ve distribütörlerin reklam amaçlı kullanacakları diğer basılı malzemeler için de geçerlidir.
 11. İşbu Yönetmelikte belirtilen reklam faaliyeti kurallarını ihlal eden ya da Şirketten gerekli izinleri temin etmeden reklam yayınlayan distribütörler, Şirket Etik Kuralları ve yürürlükteki yasalara aykırı davranmak gerekçesiyle sorumlu tutulacaklardır.İnternet ağı üzerinde çalışma yönetmeliği

1. Genel hükümlülükleri

İşbu yönetmelik Şirket distribütörlerinin internet ağında çalışmalarını kontrol etmek amacıyla düzenlenmiş olup, aşağıdaki hususların internet ağında kullanımına ilişkin tüm Şirket distribütörlerinin hak ve yükümlülüklerini belirler:

 • Şirket unvanı
 • Şirket ürünlerinin ismi
 • Şirket logosu ve ticari marka işaretleri
 • İnternet sitelerine reklam vermek ve siteleri desteklemeye ilişkin etik kurallar
 • Distribütörler ve internet sitesi hazırlayan ve internette yayınlayan kişiler, Şirket ve distribütörlerin şahsi web sitesi ziyaretçileri ile arasındaki ilişkiler.

2. Distribütör hakları

Distribütörler aşağıda belirtilen haklara sahipler:

2.1. Serbest olarak ücretli veya ücretsiz şahsi web sitesini oluşturmak veya üçüncü şahıslardan web sitesinin oluşturulmasında yardım istemek ve web sitesini veya sayfasını internette yayınlamak.
2.2. Şahsi web sitesi tasarımında, Şirket web sitesinde yer alan şirket logosu, ismi, ürün özellikleri ve açıklamalarını, metinleri üzerinde anlam değişikliğine neden olabilecek hiçbir değişiklik yapmadan kullanmak.
2.3. Distribütör şahsi web sitesinde Şirket sözleşme sayfasına yönlendiren bir link yerleştirebilir.
2.4. Herhangi bir sitenin Forum, Çat, Konferans ve Misafir yorumları, haberler sayfasında, Şirket Ürünleri hakkında serbestçe yorum yapabilir, ürün içerikleri ile ilgili şahsi fikirlerini bildirebilir, kullanım talimatları ve elde edilen sonuçlar ve başarılarını bu sitelerin iletişim kurallarına uygun şekilde paylaşabilir.
2.5. Haber grubu ve distribütörün Şirketteki faaliyetine ilişkin bilgileri içeren genel olarak bilinen ve yasal geçerliliğe sahip linkleri kullanabilir.
2.6. Şahsi Web sitesini hazırlanmasında Şirket web sitesine yönlendiren linkler yerleştirmek ve distribütörün şahsi web sitesi koduna Şirket tarafından özel olarak hazırlanan Şirket Haberler bandı entegrasyonu kodunu dahil etmek.

3. Distribütör yükümlülükleri

Distribütörün yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

3.1. Distribütör şahsi web sitesinin giriş sayfasında net ve okunaklı harfler ile site sahibin ismi soy ismi ve baba ismini yazarak sitenin, Şirketin bağımsız temsilcisine ait olduğunu belirtecektir.
3.2. Şahsi web sitesinin giriş sayfasına Şirket resmi web portalına geçiş linki yerleştirecek.
3.3. Serbest ticaretçi faaliyetine ilişkin yetkili makamlardan gerekli tescil işlemlerini yaptıracaktır.
3.4. Şahsi web sitesinin internette yayınlamadan önce site içeriğini oluşturan metin ve görsel materyallerin, “Vision International People Group Рublic Limited distribütörleri tarafından kitle iletişim araçları kullanarak yürütülecek reklam faaliyetler” hakkındaki Yönetmeliğe uygun şekilde hazırlandığını değerlendirmek üzere DRD Departmanının etik bölümüne gönderecektir. Şirket Etik Bölümü onayı alınmadan metin ve resimlerin internette yayınlanması yasaktır. Distribütör Rusçadan farklı bir dilde bilgi yayınlamak istiyorsa, değerlendirilmek üzere göndereceği materyalleri hazırlanma şekli ve sunum yapılacak dildeki içeriğine uygun tam Rusça tercümesi ile birlikte gönderecektir.
3.5. Distribütör web sitesinde “satış” ve “mağaza” kelimelerini kendi namında kullanamaz. Müşterilere ve aynı şekilde distribütörlere ürünleri yalnızca şirket satar. Distribütör bu sitede, şirket felsefesi (Mükemmel Sağlık Tercihi), şirketin temel değerleri, Şirket ürünleri, resmi olarak yayımlanan şirket ürünlerinin kullanım sonuçları, Şirketin çalışma prensipleri hakkındaki bilgileri dağıtır ve ürünleri şirketten temin etme ve müşterilere ulaştırma hizmeti sunar.
3.6. Şirket web sitelerinden (şirket distribütörlerinin web sitelerinden) alınan metin veya grafik şeklindeki materyalleri web dokümanlar tasarımında kullanıldığında, her bir web dokümanına aşağıdaki cümleleri “İşbu sayfa materyali Şirket (Şirket bağımsız distribütörü, isim, soy isim) web sitesinden alınmıştır. ” ve Şirket sitesine (bağımsız distribütör sitesine) geçiş için geçerli ZORUNLU URL belirtecektir.
3.7. Distribütör, Şirket kurumsal web sitesine www.vipgroup.net ve telif hakları koruma altında olan diğer web sitelere ait tasarım veya tasarım elemanları ya da genel fikri kullanmak hakkına sahip değildir.
3.8. Reklam kampanyaları ve şahsi web sitesinde kullanılan metin ve grafik şeklindeki materyallerin, Şirket etik kurallarına aykırı şekilde kullanılmasını önlemek amacıyla (web sitesinde erotik, pornografik ve benzer türdeki reklamların ve bilgilerin yer alamsını, spam- yasal olmayan toplu e-mail gönderilerini önlemek) sürekli site içeriğini denetleyecektir.
3.9. Distribütör, mesajların içeriği ne olursa olsun yasal olmayan toplu e-mail gönderileri (spam) gönderemez.
3.10. Distribütör, şahsi web sitesinin Misafir yorumu, Forum Çat gibi çeşitli bölümlerini düzenli olarak kontrol edecektir. Distribütör şahsi sitesinde şirket nam ve şöhretini zedeleyen veya şirket etik kurallarına aykırı bilgiler tespit ettiği anda derhal bu bilgileri siteden kaldıracaktır.
3.11. Distribütör, şirkete, şirket ürünlerine ve şirket liderlerine karşı saygılı bir tarzda hitap edecek ve Şirket nam ve şöhretini zedeleyecek kelimeler kullanmayacak ve bu tür hareketlerde bulunmayacaktır.
3.12. Distribütör, şahsi web sitesini Şirket Pazarlama planında öngörülen amaçlar dışında başka tür gelir sağlamak amacıyla kullanamaz.
3.13. Şahsi web sitesine sahip olan tüm distribütörler, bağımsız web sitelerini, “Distribütörlerin internet ağını kullanmaları hakkındaki yönetmeliğe” uygun şekilde tasarlayacaklardır.
3.14. Distribütörler, sitelerinde, yalnızca içeriği Şirket Distribütör İşleri Departmanı tarafından değerlendirilen ve onaylanan, bağımsız distribütörlerin web sitelerine geçiş linkleri yerleştirebilirler.

4. Sorumluluk

İşbu yönetmelik hükümlerine aykırı, davranan distribütörler, Şirket Etik Kuralları ve yürürlükteki yasalara aykırı davranmak gerekçesiyle sorumlu tutulacaklardır.

5. Terimler

İşbu maddede Şirket ve Distribütörlük ilişkilerine ait ve Internet kullanımına ilişkin terimlerin taraflarca doğru anlaşılmasını sağlamak amacıyla Şirket tarafından belirlenen terimlerin açıklamaları yer almaktadır.

Kısa terimler sözlüğü:

5.1. Web doküman – İnternette yayınlanmak üzere tasarlanan elektronik ortamdaki her türlü belge, Şirket web sitesinin tüm sayfaları birbirine bağlı web- dokümandır.
5.2. Web-browser: Web dokümanları görüntülemek için kullanılan program. En yaygın görüntüleme programları Internet Explorer, Netscape Navigatör, Opera.
5.3. Meta-tag: Web dokümanının, görüntüsünü etkilemeden, arama motorları ve kataloglar için veri sağlayan zorunlu olmayan özel kurumsal elemanlar.

 • Meta- tag «Title» , web görüntüleyicisi penceresinin en üst kısmında gözüken web dokümanın başlığını içerir.
 • Мeta-tag «Keywords» web dokümanı hakkındaki bilgileri arama motoru yardımıyla aranmasında kullanılan anahtar kelimeler.
 • Меta- tag «Description» web dokümanın içeriğini anlatan açıklamaları içerir.

5.4. Arama motorları ( kataloglar, reytingler)— web kullanıcılarına aradıkları web dokümanını bulmalarında yardımcı olan web veri kaynaklar.
5.5. Banner networks — genellikle siteler arasında özel metin ve grafik şeklindeki verilerin – reklam malzemesini oluşturan bannerların aktarılmasını sağlayan özel web kaynakları.
5.6. Chat, Forum Misafir yorumları, Konferans – İnternet kullanıcıları tarafından iletişim kurmak amacıyla kullanılan, web kaynaklarınca sunulan interaktif iletişim türleri.
5.7. Etik olmayan kaynaklar — ülke kanunları ile yasaklanan distribütör faaliyetlerini ve Şirket etik ve ahlak normlarına uymayan bilgileri içeren web kaynakları (web sitesi, sayfaları) (Zorbalığa teşvik eden materyaller, pornografik ve erotik bilgiler ve şans oyunlarını içeren web kaynakları).
5.8. URL (Internet adresi) — web dokümanın harfler ve sayılardan oluşan İnternet adresi (örneğin, Şirketin kurumsal internet adresi: www.vipgroup.net )
5.9. Şirket web sitesi — Şirketin kurumsal web sitesi www.vipgroup.net ve şirket kurumsal web sitesinin giriş sayfasından link yolu ile yönlendirilen Bölgesel Şirket Temsilciliklerinin web siteleri. (Zorbalığa teşvik eden materyaller, pornografik ve erotik bilgiler ve şans oyunlarını içeren web kaynakları).